English Italiano Deutsch Español Français Português Русский 日本語 中国 الإنجليزية हिन्दी 한국의Global 頭字語

頭字語と ALGORITMISK

頭字語と ALGORITMISK定義言語カテゴリー
DASKDansk Algoritmisk Sekvens Kalkulator デンマーク一般的な、一般的な略語、俗語、略語

頭字語と ALGORITMISK 言語カテゴリー
DASKDansk Algoritmisk Sekvens Kalkulator デンマーク一般的な、一般的な略語、俗語、略語
メインページ | 翻訳 | メールお問い合わせ | Legal | あなたの頭字語を送信!