English Italiano Deutsch Español Français Português Русский 日本語 中国 الإنجليزية हिन्दी 한국의Global 頭字語

頭字語と ALLOCHTONEN

頭字語と ALLOCHTONEN定義言語カテゴリー
GAOGemeentelijk Allochtonen Overleg オランダ一般的な、一般的な略語、俗語、略語
VADAVoor Allochtonen Door Allochtonen オランダ一般的な、一般的な略語、俗語、略語

頭字語と ALLOCHTONEN 言語カテゴリー
GAOGemeentelijk Allochtonen Overleg オランダ一般的な、一般的な略語、俗語、略語
VADAVoor Allochtonen Door Allochtonen オランダ一般的な、一般的な略語、俗語、略語
メインページ | 翻訳 | メールお問い合わせ | Legal | あなたの頭字語を送信!