English Italiano Deutsch Español Français Português Русский 日本語 中国 الإنجليزية हिन्दी 한국의Global 頭字語

頭字語と AMBANI

頭字語と AMBANI定義言語カテゴリー
ADGKAnil Dhirubhai Ambani Group 英語を一般的な、一般的な略語、俗語、略語
DAKCDhirubhai Ambani Knowledge City 英語を一般的な、一般的な略語、俗語、略語

頭字語と AMBANI 言語カテゴリー
ADGKAnil Dhirubhai Ambani Group 英語を一般的な、一般的な略語、俗語、略語
DAKCDhirubhai Ambani Knowledge City 英語を一般的な、一般的な略語、俗語、略語
メインページ | 翻訳 | メールお問い合わせ | Legal | あなたの頭字語を送信!