English Italiano Deutsch Español Français Português Русский 日本語 中国 الإنجليزية हिन्दी 한국의Global 頭字語

頭字語と BARTLETT

頭字語と BARTLETT定義言語カテゴリー
KBBOKerr Brosseau Bartlett O 英語を一般的な、一般的な略語、俗語、略語
LKBLockwood, Kessler & Bartlett Incorporated 英語をビジネス、財務、会計、保険、略

頭字語と BARTLETT 言語カテゴリー
LKBLockwood, Kessler & Bartlett Incorporated 英語をビジネス、財務、会計、保険、略

頭字語と BARTLETT 言語カテゴリー
KBBOKerr Brosseau Bartlett O 英語を一般的な、一般的な略語、俗語、略語
メインページ | 翻訳 | メールお問い合わせ | Legal | あなたの頭字語を送信!