English Italiano Deutsch Español Français Português Русский 日本語 中国 الإنجليزية हिन्दी 한국의Global 頭字語

頭字語のGAWDの略:

GAWD: 頭字語の意味 言語カテゴリー
Global Access Wireless Database 英語を情報技術、エンジニアリング、略
God (or) Any Worthy Deity 英語を一般的な、一般的な略語、俗語、略語

GAWD: 頭字語の意味 言語カテゴリー
God (or) Any Worthy Deity 英語を一般的な、一般的な略語、俗語、略語

GAWD: 頭字語の意味 言語カテゴリー
Global Access Wireless Database 英語を情報技術、エンジニアリング、略
メインページ | 翻訳 | メールお問い合わせ | Legal | あなたの頭字語を送信!